Νέα ιστοσελίδα

 σε Νέα & Ανακοινώσεις
Η

ιστοσελίδα του έργου bioFERTIL είναι πλέον διαθέσιμη. Στο biofertil.eu υπάρχουν αναλυτικές πληροφορίες για το έργο, τους στόχους του και τη μεθοδολογίας υλοποίησης. Από τη σελίδα “Νέα & Ανακοινώσεις” γίνονται γνωστές οι εξελίξεις σχετικά με τις ενέργειες των ερευνητικών ομάδων, ενημέρωση του κοινού για εκδηλώσεις, field days και, γενικότερα, αναρτώνται δράσεις διάχυσης στα πλαίσια του έργου. Η ιστοσελίδα είναι προσβάσιμη για ΑΜΕΑ με ένδειξη WCAG 2.0 AAA. Παράλληλα, η Ergoplanning έχει κατασκευάσει πλατφόρμα για τη διαχείριση του έργου στη διεύθυνση partners.biofertil.eu. Πρόσβαση στη πλατφόρμα αυτή έχουν αποκλειστικά τα μέλη των ερευνητικών ομάδων.

Σχετικά με τη προσβασιμότητα:

Προτεραιότητα 3: Ένας κατασκευαστής περιεχομένου για τον Ιστό μπορεί αν θέλει να ασχοληθεί με αυτό το σημείο ελέγχου. Αλλιώς μία ή περισσότερες ομάδες χρηστών θα βρίσκουν κάπως δύσκολη την πρόσβαση σε πληροφορίες του εγγράφου. Η ικανοποίηση αυτού του σημείου ελέγχου θα βελτιώσει την πρόσβαση σε έγγραφα του Ιστού. Επίπεδο Συμμόρφωσης AΑΑ: όλα τα σημείου ελέγχου Προτεραιότητας 1, 2 και 3 ικανοποιούνται. Η ιστοσελίδα αυτή ακολουθεί τις προδιαγραφές συμβατότητας σε επίπεδο συμμόρφωσης «ΑΑΑ». Αναλυτικά: Προσβασιμότητα

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας & της Ευρωπαϊκής Ένωσης.