Καινοτόμο εδαφοβελτιωτικό σκεύασμα για την βελτίωση της δομής του εδάφους, την λίπανσης των αγροτεμαχίων, την προσθήκη υγρασίας σε αντικατάσταση αρδεύσεων και την μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.

Βέλτιστη εφαρμογή σε πιλοτικούς αγρούς

Στα πλαίσια του bioFERTIL, το χωνεμένο απόβλητο, μετά το στάδιο της υποχρεωτικής παστερίωσης του, θα εμπλουτιστεί με σταθεροποιητές προκειμένου να μειωθούν σημαντικά οι απώλειες αζώτου στο έδαφος. Εν συνεχεία, το νέο προϊόν θα εφαρμοστεί σε πιλοτικούς – επιδεικτικούς αγρούς υπό πραγματικές συνθήκες καλλιεργητικών πρακτικών και θα αξιολογηθεί – αποδειχτεί πλήρως η βέλτιστη εφαρμογή του βάση των αναγκών θρέψης/λίπανσης καλλιεργειών, η απόδοση των καλλιεργειών, το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του άνθρακα και ο οικονομικός αντίκτυπος του συνόλου της εφοδιαστικής αλυσίδας (παραγωγή προϊόντος, εφαρμογή στον αγρό, οικονομικά αποτελέσματα από την εμπορευματοποίηση του προϊόντος).

Παραγωγή “κλιματικά ουδέτερων” / “CO2 neutral” αγροτικών προϊόντων

Σύμφωνα με τη Διεθνή Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) η γεωργία συγκαταλέγεται στους τομείς που παράγουν το 21% των παγκόσμιων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Οι αυξημένες εκπομπές CO2 προκαλούν σοβαρές δυσμενείς επιπτώσεις στην αλλαγή του κλίματος όπως για παράδειγμα ακραίες καιρικές συνθήκες που οδηγούν σε διάβρωση του εδάφους ή αύξηση της θερμοκρασίας. Έχει υπολογιστεί ότι η παραγωγή καλαμποκιού, σιταριού και άλλων βασικών καλλιεργειών έχει υποστεί μείωση 40 μεγατόνων σε παγκόσμιο επίπεδο από το 1981 έως το 2002 εξαιτίας του θερμότερου κλίματος.
Επομένως, για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, είναι επιτακτική η εφαρμογή καινοτόμων καλλιεργητικών πρακτικών που αφενός θα συμβάλλουν στην παραγωγή «κλιματικά ουδέτερων» (”CO2 neutral”) αγροτικών προϊόντων και αφετέρου θα δημιουργούν συνθήκες οικονομικής ανάπτυξης στον πρωτογενή τομέα.
Σε αυτό το πλαίσιο, το έργο bioFERTIL σκοπεύει να προωθήσει την αξιοποίηση του σταθεροποιημένου χωνεμένου υπολείμματος αναερόβιας επεξεργασίας οργανικών υπολειμμάτων και αποβλήτων ως ένα καινοτόμο εδαφοβελτιωτικό σκεύασμα για την βελτίωσης της δομής του εδάφους, την λίπανσης των αγροτεμαχίων, την προσθήκη υγρασίας σε αντικατάσταση αρδεύσεων και την μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.